Kretsstämma

Värnamo Naturskyddsförenings kretsstämma

Tid och plats: måndag 11 mars 2019 kl. 18, Studieförbundet Vuxenskolan, Sveavägen 1.
Välkommen till vårt årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse, m.m. I år får vi besök av Joakim Norgren och Keith Johansson från Värnamo kommun, som kommer att berätta om kommunens framtidsplaner för friluftslivet. Föreningen bjuder på fika.
Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961

—–

Tid och plats: torsdag 8 mars 2018 kl. 18.30
Församlingshemmet (vita salen), Kyrkogatan 17, Värnamo
Välkommen till vårt årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse m.m. I år får vi besök av Linus Enochsson, landskapsarkitekt på Värnamo kommun, som berättar om ”projekt Apladalen” och om kommunens grönstrukturplan. Föreningen bjuder på fika.
Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961

—–

Tid och plats: torsdag 9 mars kl 18.30, 2017.
Församlingshemmet (vita salen), Kyrkogatan 17, Värnamo
Välkommen till vårt årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse m.m. Vi får besök av Dan Damberg som visar bilder och berättar om natur och kultur på Skillingaryds skjutfält. Naturskyddsföreningen bjuder på fika.
Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961

Dokument:

Program:

  • Ordinarie dagordning för kretsstämma. Se stadgarna.