Kretsstämma

Värnamo Naturskyddsförenings kretsstämma
Tid: måndag 7 mars, 2022 klockan 18.
Välkommen till vårt årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse m.m. Årets kretsstämma kommer att ske digitalt p.g.a. Covid 19. Anmälan senast 5 mars till bosse@bergenholtz.se. En länk för att delta digitalt kommer att skickas efter anmälan.

Dokument årsstämma 2022:

 

Dokument årsstämma 2021: