Kretsstämma

Värnamo Naturskyddsförenings kretsstämma
Tid: måndag 8 mars kl 18.
Välkommen till vårt årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse m.m. Årets kretsstämma kommer att ske digitalt p.g.a. Covid 19. Anmälan senast 6 mars till bosse.bergenholtz@naturskyddsforeningen.se. En länk för att delta digitalt kommer att skickas efter anmälan.

Dokument årsstämma 2021: