Politisk påverkan

Inför valet 2022

Valets viktigaste frågor!
Ett avgörande vägskäl. Många gånger används begreppet överdrivet – nu är det befogat. Fortfarande kan vi välja att begränsa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Men besluten måste fattas och ett offensivt arbete realiseras; inom den närmaste tiden. Inte senare, i framtiden. Alla som röstar i valet den 11 september har möjligheten att påverka!

Värnamo Naturskyddsförening vill bistå med att öka kunskapen kring klimat, miljö, hälsa och en hållbar utveckling. Vi vill lyfta dessa frågor inför valet, även lokalt;
• Förmedla vad beslutsfattare vill och inte vill under kommande mandatperiod.
• Klargöra vad en röst på de respektive parti innebär.

Vi har skickat ut en enkät till representanter för de 8 partier som är representerade i Värnamo kommunfullmäktige. Vi bad dem ta ställning till 11 förslag från Naturskydds-föreningen i Värnamo. Svarsalternativen var följande:


De gavs även möjlighet att lämna en kort kommentar efter varje svar.

Så här blev resultatet:
Ladda hem rapporten ”Partiernas svar inför valet 2022” som pdf

(Klicka på bilderna för att förstora)

1. Klimat

2. Kapitalplaceringar

3. Biologisk mångfald

4. Apladalen

5. Våtmark

6. Fossilfritt

7. Byggnationer

8. Solceller

9. Återbruk

10. Transport

11. Vatten

Frågor besvaras av Kerstin Thornell, 076-8008760.

Affisch Valkampanj 2022_Värnamo

Pressmeddelande Valet 2022 Värnamo

Halvtidskoll valet 2018

Uppföljning i halvtid (2020) Hur har det gått med utlovade löften?

Inför valet 2018

Frågorna: Naturskyddsföreningen Värnamo Politikerenkät 2018 (pdf)
och resultatet. Klicka på bilden för att förstora.

Önskar du mer detaljerad info om svaren som lämnats, vänligen kontakta Kerstin Thornell, kontaktuppgifter finns i dokumentet.