Programblad 2022

Nedladdning: Program 2022 Värnamo Naturskyddsförening (pdf)

Program 2022 Värnamo Naturskyddsförening
I skrivande stund (januari) är vi mitt uppe i pandemin. Vår förhoppning är att det under året åter ska bli lättare att träffas och umgås.
Vi väljer att även i år ha obligatorisk anmälan till flera av våra aktiviteter om det blir så att antal deltagare kommer att vara begränsat eller om vi måste ställa in eller skjuta upp planerade aktiviteter.
Vi ber vi Dig att alltid kontakta oss eller följa vår Facebooksida (Värnamo Naturskyddsförening) innan du kommer till en aktivitet.

Natursnokarna
Välkommen till vår barn- och familjeaktivitet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans! Värnamo Natursnokar vänder sig till barn mellan 3-6 år som har med sig en vuxen. Även syskon är välkomna. Obligatorisk anmälan p.g.a. Covid 19. Kontakta oss på natursnokarna.varnamo@gmail.com
Info om plats och tema för snokningen kommer ca 14 dagar före utsatt datum på kretsens hemsida och på Facebook.
Vanligtvis träffas vi på söndagar kl 9.30-11.30.
I vår planeras fem träffar:
vecka 6 den 6 februari, vecka 9 den 6 mars, vecka 13 den 3 april, vecka 17 den 1 maj samt vecka 21 den 29 maj

Värnamo Naturskyddsförenings kretsstämma
När: måndag 7 mars kl 18.
Välkommen till vårt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse m.m. Årets kretsstämma kommer att ske digitalt p.g.a. Covid 19.
Anmälan senast 5 mars till bosse@bergenholtz.se . Efter anmälan kommer en länk att skickas så att du kan koppla upp dig till mötet.

Klädbytardag
Tid och plats: lördag 26 mars kl 11-14 i Gummifabriken
Vår shopping i den rika delen av världen drabbar miljö och människor hårt i andra länder. Samtidigt börjar många tröttna på köp-och-släng-trenden.
Klädbytardagen är ett miljösmart sätt att förnya din garderob. Byt kläder med varandra! Plagg som du tröttnat på eller som inte längre passar, blir nya och roliga för någon annan. Klädernas livslängd förlängs och du bidrar till att förbättra miljön.
Ta med och byt max fem hela, rena och snygga plagg!
Kontaktperson: Kerstin Thornell, tel 076 800 87 60

Jubileumsfagning på Rusarebo äng
Tid och plats: söndag 3 april/ kl 10-13 Samling på Rusarebos parkering
Naturskyddsföreningen är på plats mellan kl 10-13. Ta med fikakorgen och en mjuk lövräfsa och hjälp oss att städa ängen inför 50-årskalaset och slåttern.
Kontaktpersoner: Anders Svensson, tel 070 652 84 07 och Peter Thorėn, tel 070 676 69 61

Fågelutflykt till Videskogen vid Vandalorum
Tid och plats: söndag 24 april kl 8.00, Samling vid Vandalorums parkering
Vi skådar Värnamofågel i Videskogen. Ta med eget fika och kläder efter väder!
Anmälan till Mats Johansson, tel 070 374 85 47.

Kvällspromenad i Apladalen
Tid och plats: onsdag 18 maj kl 17, Samling vid Apladalens Kaffestuga.
Vi går en promenad i vårt vackra Apladalen. Linus Enochson som jobbar med kommunens grönytor berättar om kommunens planer för Apladalen och hur vi kan hjälpas åt att skydda och utveckla Apladalen.
Passa även på att ta Naturfalken, föreningens simborgarmärke i artkunskap! Med Naturfalken vill vi sprida kunskap om arter på ett roligt sätt och få fler att lära sig mer om allt som lever i naturen.
Anmälan till: Kerstin Thornell, tel 076 800 87 60

Välkomna på 50-års kalas på Rusarebo äng
Tid och plats: söndag 22 maj kl 10-14, Vi bjuder på tårta kl 11!
År 2021 fyllde naturreservatet Rusarebo äng 50 år.
I slutet av maj är Rusarebo som vackrast. Vi hälsar dig välkommen ut att fira 50-åringen på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.
Kom ut till Rusarebo och upplev den variationsrika naturen. Där kan du bl a lära dig mer om Rusarebo ängs unika geologi, om den biologiska mångfalden eller hur du kan hjälpa våra vilda bin och andra pollinatörer m.m. Gå tipspromenad eller passa på att ta Naturfalken, föreningens simborgarmärke i artkunskap!
Med anledning av att Rusarebo firar 50 år kan det även bli andra aktiviteter under året. Följ oss på Facebook så får du nyheter om vad som är på gång på Rusarebo under 2022.
Kontaktpersoner: Anders Svensson, tel 070 652 84 07 och Peter Thorėn, tel 070 676 69 61

Försommarexkursion till Assmåsabetets Naturreservat.
När: söndag 12 juni, avfärd kl 5.30, hemma ca kl 21.00
Kretsen bjuder på bussresa till Assmåsabetets Naturreservat i Sjöbo i Skåne, med ett unikt växt- och djurliv. Har vi tur kan vi få lyssna till klockgrodan! Ta med eget fika och kläder efter väder. Resan ner tar ca 3 timmar, med lunchstopp på vägen ner. Guidning sker på plats. Antal platser är begränsat – först till kvarn gäller!
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om resan på vår hemsida.
Obligatorisk anmälan senast 29 maj till Anders Svensson: and3rs57@gmail.com

Slåtter på Rusarebo äng
När: lördag 6 augusti kl 13-16,
Ta med familjen, en vän eller kom själv så samlas vi på Rusarebo för att slå ängen med lie och räfsa hö. Ta gärna med egen lie och räfsa om du har, annars finns det att låna. Den som inte kan slå med lie är välkommen att prova på, räfsa eller kanske bada? Föreningen bjuder på fika.
Kontaktpersoner: Anders Svensson, tel 070 652 84 07 och Peter Thorėn, tel 070 676 69 61

Besök ett viltdemohägn i Lindhult
När: söndag 21 augusti, Samling på Stadshusets p-plats kl 10.00 för samåkning
Vi gör ett studiebesök vid ett viltdemohägn i byn Lindhult väster om Lammhult, för att få en bättre bild av hur viltet (älg, rådjur, hare mm) genom sitt bete påverkar skogs-bruket och vegetationens utseende och sammansättning. Ta med eget fika.
Anmälan senast 17 augusti till Peter Thorén, 070 676 69 61, peter.thoren71@gmail.com

Utflykt till Stensjökvarn
När: söndag 28 augusti, Samling på Stadshusets p-plats kl 10.00 för samåkning
Vi gör en utflykt till Stensjökvarn i Vaggeryds kommun, där markägaren och brukaren Roland Svensson visar sin slåtteräng där den sällsynta senblommande fältgentianan växer. Därefter besöker vi en betad skog med värdefull svampflora.
Anders Hildingsson, Länsstyrelsen, delar med sig av sina kunskaper om svampar och skog (denna programpunkt är ett samarrangemang med Södra Vätterbygdens Svampklubb). Ta med eget fika!
Anmälan senast 24 augusti till Peter Thorėn, tel 070 676 69 61, peter.thoren71@gmail.com

Miljövänliga veckan – Årets tema är Byt till Eko 2.0!
När: Vecka 40, 3-9 oktober
Börja dagen med en ekofrukost! Välj svenska och ekologiska produkter. Det gynnar den biologiska mångfalden! Odling utan konstgödsel och bekämpningsmedel ger en större mångfald av olika arter.
Handla miljövänligt-gruppen planerar för information i butiker igen!
Vi kommer att undersöka det ekologiska sortimentet i butikerna och tipsa om ekologiska odlare i trakten. Håll utkik efter fler aktiviteter på vår hemsida och på Facebook. Och blir det Skördefest i Apladalen så träffas vi där!
Vi ser gärna att fler går med i Handla Miljövänligt gruppen! – Kanske du?
Kontakta: Kerstin Thornell, tel 076 800 87 60, Conny Rehnström, tel 070 788 16 85, Birgitta Andersson, tel 070 622 49 60 eller Bosse Bergenholtz, tel 070-260 12 00.

Engagera dig!
Värnamokretsen har fem arbetsgrupper. Natursnokarna, Klimatgruppen, Handla miljövänligt-gruppen, Gruppen för Biologisk mångfald/ Rusarebo samt Plangruppen. Hör av dig till styrelsen om du har frågor eller idéer, vill vara med i någon av våra arbetsgrupper eller hjälpa till vid en aktivitet.
Om du vill skapa en varaktig förändring eller påverka – gör det tillsammans med andra!
Inför valet 2022 kommer vi att genomföra en enkät bland våra lokala politiker,
Håll dig uppdaterad på vår hemsida / facebook om du vill veta var politikerna står i miljöpolitiken.

Uppdatera dig!
Aktuell information om aktiviteter, kontaktuppgifter m.m. hittar du på vår hemsida varnamo.naturskyddsforeningen.se. Följ oss också gärna på Facebook
(Värnamo Naturskyddsförening) så får du alltid senaste nytt!
Om du uppdaterar din mejladress och mobilnummer i vårt medlemsregister kan du få påminnelser om programpunkter som snart är på gång eller tips på nya aktiviteter som tillkommer under året och inte finns med i programbladet.