Rusarebo Aktiviteter

Ursprungligen delades skötselansvaret på Voxtorps Hembygdsförening och Värnamokretsen av Svenska Naturskyddsföreningen. År 1960 genomfördes stora gallringar av gran och all sorts sly. Det första slåttergillet genomfördes 24 september och drygt 30 deltagare tog sig då över med båtar.
1968 utkom SNF med en guide-skrift över bl.a. Rusarebo äng.
Det mesta var ideellt arbete under ledning av Arvid och Asta Göransson som aktivt rekryterade en stor skara varje år. Det övergick senare till en angelägenhet för Naturskyddsföreningens medlemmar. 1989 hölls det 30:e slåttergillet med över 70 deltagare, varav 7 som deltog den första gången.
Från 1976 övertog Roland Junerup ansvaret för slåttergillet inkl. redskap och avlöstes av Peter Thorén år 2008.
Traditionen med slåttergille fortgår än idag då föreningen en sensommarlördag slår en mindre del av ängen.
Rusarebo är ett uppskattat besöksmål, bl.a. på Mors dag, då föreningen brukar finnas på plats.
På våren, som kanske är den tid då Rusarebo är som vackrast, prunkar gullviva, vätteros och Sankte Pers nycklar. Sommartid domineras den friska växtligheten i slåttermarken av midsommarblomster och smörbollar.

Här kan du läsa vidare om Naturreservatet Rusarebo.
Dess historia, dess natur, själva naturreservatet och om föreningens aktiviteter där.

Läs gärna mer även på Länsstyrelsens sida om Rusarebo.