Rusarebo Natur

ÄNGEN
Ängen är kanske den mest sevärda delen av Rusarebo. Tack vare skötseln med slåtter och efterbete finns en stor mångfald av blommande arter. Vackrast är det nog i maj månad när den gula gullvivan trängs med den violetta Sankte Pers nycklar.

SKOGEN
Äldre kartor visar att bokskog funnits här sedan 1600-talet, där den kallas ”Booke mooraas skogh” (svårtillgänglig bokskog).
Enligt J. Allvins beskrivningar av Östbo härad omkring 1850 anges att markerna vid Rusarebo delvis bestod av bokskog.
Idag klassas skogen som ädellövskog och innehåller många hotade mossor, vedsvampar och lavar såsom skägglav, lunglav, almlav och blomskägglav. Många av de hotade arterna kräver grova döda/nedfallna trädstammar (lågor) för att utvecklas.

GEOLOGI
Terrängen höjer sig i terrasser från sjön Hindsen, som högst mer än 40 m upp till en bergsrygg i öster. I den brantaste delen finns stora klippblock som bildar en grotta, kallad Kyrkan.
Bergarten i området kallas hyperitdiabas – en typ av grönsten. Den ger en bördig jordmån med förutsättningar för en artrik flora och fauna.

Här kan du läsa vidare om Naturreservatet Rusarebo.
Dess historia, dess natur, själva naturreservatet och om föreningens aktiviteter där.

Läs gärna mer även på Länsstyrelsens sida om Rusarebo.