Grupper

Värnamo Naturskyddsförening vill sprida kunskap om natur, miljö och klimat.
Känner du att du vill göra något tillsammans med oss, gå gärna med i någon
av våra grupper, Hör av dig till oss om du är intresserad!

Natur & Rusarebo
Slåtterängen på Rusarebo upplevs av många som en av kommunens vackraste platser. Allra vackrast är ängen nog i maj när de gula gullvivorna och de violetta Sankt Pers nycklar tävlar om besökarnas uppmärksamhet!
För att bevara ängens flora sköts den genom årlig slåtter och efterbete med nötkreatur. Naturskyddsföreningen slår en mindre del av ängen med lie vid ett slåttergille i månadsskiftet juli/augusti. Var med och bevara en tradition som var livsnödvändig i det ålderdomliga jordbruket och som nu är en förutsättning för att ängen ska förbli Sveriges svar på den tropiska regnskogen!
Kontaktperson: Peter Thorén, 076-8008760

Handla Miljövänligt
Blir du glad av att höra att försäljningen av ekologiskt ökade med nära 40% år 2014? Det berodde delvis på Naturskyddsföreningens arbete med gröna konsumentfrågor inom Handla Miljövänligt-nätverket! Vi arbetar med hållbar konsumtion genom att byta kläder, dela grejer och visa producenter och butiker vad vi vill ha.
Våra största aktiviteter under året är miljövänliga veckan på hösten och klädbytardagen på våren.
Det finns inom Naturskyddsföreningen också ett rikstäckande Handla Miljövänligt-nätverk där engagerade i hela landet träffas och inspirerar varandra.
Kontaktperson: Kerstin Thornell, 076-8008760

Klimat
Brinner du för klimatet och vill engagera dig för en bättre värld? Känner du att lasset är för tungt för att dra ensam? Då kan den lokala klimatgruppen Klimatnätet Värnamo vara något för dig! Vi arbetar på två plan, dels för att öka kunskapen och engagemanget hos vanligt folk dels för att påverka våra politiker, från kommunal- till riksnivå.
I Naturskyddsföreningen finns också ett rikstäckande klimatnätverk som samlar klimataktiva över hela landet för att tillsammans arbeta för att Sverige ska bli en förebild i klimatomställningen.
Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961

Styrelsen
Vi räknar inte styrelsen som en separat arbetsgrupp men vill du komma i kontakt med någon av dem så hittar du deras kontaktuppgifter på sidan om styrelsen.