Styrelsen

Styrelsen för Värnamo naturskyddsförening träffas 6-7 gånger per år under trevliga former. Då planerar och förbereder vi aktiviteter samt lämnar synpunkter på kommunala politiska beslut med anknytning till natur och miljö.
Du är välkommen att höra av dig till Värnamo Naturskyddsförening via ordförande Marie Persson (varnamo@naturskyddsforeningen.se) om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller om du vill veta mer om vårt arbete.

Dokument:
Kretsens verksamhetsdokument (pdf)