Programblad 2023

Nedladdning: Program 2023 Värnamo Naturskyddsförening 23-01-29 (pdf)

Programblad 2023

Att vi har valt att ha obligatorisk anmälan till en del av våra aktiviteter är på grund av begränsningar i deltagarantal eller för att kunna nå deltagarna om en aktivitet måste ställas in eller senareläggas.
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om en aktivitet eller följ oss på Facebook (Värnamo Naturskyddsförening).

Vill du vara med i någon av våra grupper?
Är det någon fråga som du brinner för och som du vill engagera dig i, utan styrelseuppdrag eller anda krav får du gärna vara med i någon av våra intressegrupper. De har följande inriktning: Natursnokarna, Klimat, Handla miljövänligt, Mat, Natur & Rusarebo, samt Plangruppen.

Kontakta varnamo@naturskyddsforeningen.se om du vill gå med i en grupp, om du har frågor eller idéer eller kanske vill vara med och hjälpa till vid en aktivitet.

Om du vill skapa en varaktig förändring eller påverka – Gör det tillsammans med andra!

Värnamo Naturskyddsförenings kretsstämma
Tid och plats: måndag 6 mars kl 18, Åkermyntavägens kvarterslokal, Värnamo
Välkommen till vårt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse m.m. Föreningen bjuder på fika.
Kontaktperson: Kerstin Thornell, tel 076-800 87 60

Studiebesök – Pålslunds Avloppsreningsverk
Tid och plats: måndag 27 mars kl 17.30-19, Pålslunds ARV, Stomsjö
Pålslunds avloppsreningsverk invigdes 2015. Här renas avloppsvattnet från Värnamo stad och tätorterna runtikring i en modern Bio-P-anläggning. Följ med och se hur det går till! Tillgänglighetsinfo: Rundvandring med nivåskillnader och trappor. Begränsat antal deltagare 25 st. Om önskemål: samåkning från City Gross.
Anmälan (senast 23 mars) / info: Birgitta Andersson, tel 070-622 49 60

Rusarebo – en geologisk tidsresa!
Tid: ej klar vid tryck och Plats: Rusarebo
Naturskyddsföreningen planerar för en geologisk exkursion på Rusarebo i vår!
Vad är det i Rusarebos geologi som gör områdets flora så speciell? Medlemmar från Finnvedens amatörgeologiska förening tar oss med på en geologisk tidsresa. Ta med eget fika och kläder efter väder! Följ oss på Facebook (Värnamo Naturskyddsförening) för info om aktiviteten och eventuellt annons i lokaltidningen!
Kontaktperson: Peter Thorėn, tel 070-676 69 61

Studiebesök – Stomsjö Återvinningscentral
Tid och plats: måndag 17 april kl 17.30-19.30, Stomsjö ÅVC
En guidad rundvandring där personal från SÅM berättar om återvinning, återbruk och hur materialen som samlas in i den fastighetsnära insamlingen tas om hand på omlastningscentralen. Passa på att sortera innan rundvandringen börjar! Begränsat antal deltagare 25 st. Om önskemål: samåkning från City Gross.
Anmälan (senast 13 april) / info: Birgitta Andersson, tel 070-622 49 60

Klädbytardag
Tid och plats: lördag 22 april kl 11-14 i Gummifabriken, Värnamo
Vår shopping påverkar miljön och människorna i andra länder. Allt fler börjar tröttna på köp-och-släng-trenden. Därför är klädbytardagen ett miljösmart sätt att förnya garderoben! Byt kläder med varandra! Plagg som du har tröttnat på eller som inte längre passar, blir nya och roliga för någon annan. Klädernas livslängd förlängs och du bidrar till att minska påverkan på miljön. Klädbytardagen – i samarbete med Erikshjälpen, Värnamo. Ta med och byt max fem hela, rena och snygga plagg!
Kontaktperson: Kerstin Thornell, tel 076-800 87 60

Fågelutflykt till Svänö
Tid och plats: söndag 23 april, Samling vid stadshusets parkering, Värnamo kl 7.30 för samåkning
Vi skådar fågellivet vid Svänö, Store mosse. Ta med eget fika och kläder efter väder!
Anmälan/ info: Mats Johansson, tel 070-374 85 47.

Utflykt till Linneryd
Tid och plats: söndag 21 maj Samling Stadshusets p-plats, Värnamo kl 9.30 för samåkning
Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Gnosjö och i Vaggeryd. Följ med på en utflykt till Linneryds ålderdomliga odlingslandskap. Vi tas emot av gårdens ägare och brukare Roland Svensson, som guidar oss i odlingslandskapet och bland gårdens byggnader. Ta med eget fika.
(Genom utflykten till Linneryds artrika betesmarker och slåtterängar vill vi uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag den 22 maj!)
Anmälan/ info: Peter Thorén tel 070-676 69 61

Slåtter på Rusarebo äng
Tid och plats: lördag 12 augusti kl 13-16, Rusarebo äng
Ta med familjen, en vän eller kom själv så samlas vi på Rusarebo för att slå ängen med lie och räfsa hö. Ta gärna med egen lie och räfsa om du har, annars finns det att låna. Har du aldrig slagit med lie förut du är välkommen att prova på! Efter slåttern kan du ta dig ett dopp i Hindsen! Föreningen bjuder på fika.
Kontaktperson: Peter Thorėn, tel 070-676 69 61

Inspirationsträff – Fermentera mera!
Tid och plats: måndag 4 september kl 17.30-20, Åkermyntavägens kvarterslokal, Värnamo
Välkommen till en inspirationsträff om att ta tillvara säsongens frukt och grönt.
Lär dig mer om att syra grönsaker, göra surdegar, egen kefir eller kombucha!
Kontaktperson: Conny Rehnström, tel 070-788 16 86

Utflyktstips! Öppen Ekogård på Jussö Gård
Tid och plats: lördag 9 eller 16 september kl 10-14, Jussö Gård
En dag med aktiviteter för stora och små på Jussö Gård, strax norr om Värnamo. Lokala och ekologiska producenter medverkar. Naturskyddsföreningen planerar att vara på plats och informera om ekomat.
Följ oss på Facebook (Värnamo Naturskyddsförening samt Jussö Ekogård) för mer info om aktiviteten.

Miljövänliga veckan – Ekofrukost
När: Vecka 40, 30 september-8 oktober
Börja dagen med en ekofrukost! Välj svenska och ekologiska produkter. Det gynnar den biologiska mångfalden! Odling utan konstgödsel och bekämpnings-medel ger en större mångfald av olika arter. I år är de ekologiska ostarna i fokus!
Följ oss på Facebook (Värnamo Naturskyddsförening) för mer info om våra aktiviteter i samband med Miljövänliga Veckan.

Skyddad natur i Småland – Bildspel av och med Mattias Bokinge
Tid och plats: 18 oktober kl 18, Naturum Store Mosse
Nationalparker, naturreservat och kulturreservat bidrar till att utvalda natur-områden som är typiska för det småländska landskapet får finnas kvar. Det Småland som vi älskar och värnar om!
Kontaktperson: Kerstin Thornell, tel 076-800 87 60

Klimatsmart mat
Tid och plats: 15 november kl 17-20 Elevköken, Finnvedens gymnasium.
En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten och största delen av utsläppen kommer från konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Välkommen till en kväll där vi pratar om, lagar och äter klimat-smart mat! Självkostnadspris, d.v.s. vi delar på vad inköpen av råvarorna kostar, ca 50-75 kronor. Anmälan senast 12 november till kerstin.thornell@gmail.com.

Natursnokarna har familjeaktiviteter året om!
Välkommen till vår barn- och familjeaktivitet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans! Året om!
Natursnokarna i Värnamo har två grupper. En grupp som riktar sig till barn mellan 3-6 år och deras vuxna och en grupp som vänder sig till 7-10-åringar och deras vuxna. Även syskon är välkomna.
Anmälan och kontakt på natursnokarna.varnamo@gmail.com
Info om plats och tema för våra träffar kommer ca 14 dagar före utsatt datum på kretsens hemsida och på Facebook.
Vanligtvis träffas vi på söndagar eller lördagar kl 9.30-11.30.
Åldersgruppen 3-6 år har 4 träffar under våren:
söndag 19 februari, lördag 25 mars, lördag 22 april samt lördag 27 maj.
Datum för hösten meddelas senare. Kontaktperson Jonna 070-424 92 60.
Åldersgruppen 7-10 år startar under våren. Är du intresserad av att vara med? Kontaktperson Bosse 070-260 12 00.